T06 19244707

Wij maken van elk project een succes!

Sterke betrokkenheid van gebruikers
Duidelijk omschreven (functionele en technische) specificaties
Goede samenwerking en communicatie
De juiste competenties
Een hardwerkend en resultaatgericht projectteam
Goede communicatie
Adequaat projectmanagement
ONS SUCCES

ONZE SUCCESFACTOREN

PROJECTMANAGEMENT

Adequaat projectmanagement en een optimaal functionerend projectteam met de juiste competenties vormen de belangrijkste succesfactoren voor een geslaagd project.

SAMENWERKING

Goede samenwerking is van levensbelang om projecten tot een goed einde te brengen. Dat stelt hoge eisen aan teambuilding, leiding geven, conflicthantering en besluitvorming.

BESLUITVORMING

Zorgvuldige en efficiente besluitvorming kunnen het succes van een project of programma bepalen.

CONTACT 123Projects

06 1924 4707

info@123projects.nl

Churchllweg 30, 6706 AB Wageningen